Strādājošajiem ir tiesības uz koplīgumu, kā arī tiesības streikot. Valsts aizsargā arodbiedrību brīvību.
Latvijas Republikas Satversmes 108. pants

NB!!!Pašlaik ALIA arodbiedrība NEUZŅEM JAUNUS BIEDRUS, izņemot ar valdes lēmumu atsevišķos gadījumus.

     ALIA arodbiedrība – kāpēc MĒS?!
     ---------------------------------------------

 ALIA arodbiedrības mērķis ir neatkarīgi, profesionāli, efektīvi un rezultatīvi pārstāvēt Latvijas iedzīvotāju intereses, nedalot tos pēc aroda, sociālā vai cita tiesiskā statusa. Proti, tie var būt gan darbinieki, gan studenti, vai arī pensionāri un bezdarbnieki – citiem vārdiem sakot – jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kas nolēmabūt zem ALIA arodbiedrības vairoga.

 ALIA arodbiedrības uzdevums ir izveidot maksimāli no darba devēja neatkarīgu darbinieku pārstāvniecību, kas objektīvi un efektīvi pārstāvēs darbinieku intereses. ALIA arodbiedrības biedriem ir tiesības uz profesionālu un savlaicīgu savu interešu aizstāvību.

«Nenokavē savas darba tiesības, pievienojies savlaicīgi!» – Edgars Timpa ALIA arodbiedrības valdes priekšsēdētājs.

 ALIA arodbiedrība atgādinās darba devējam ne tikai par tiesībām, bet arī par pienākumiem attiecībā par darbinieku taisnīgiem un drošiem darba apstākļiem.

Kamēr darbinieks domā?! - tikmēr darba devējs var atlaist viņu no darba, neprasot arodbiedrībai piekrišanu, darba vietā var būt spēkā pretlikumīgi darba līguma nosacījumi, vai arī, var piedāvāt darba devēja interesēs darba līguma grozījumus utt.

Darbinieks var būt vairāku arodbiedrību biedrs, turklāt nav arī obligāti, lai arodbiedrība būtu uz vietas (darba vietā), taču ALIA arodbiedrība aicina pievienoties darba tiesību ekspertu pārstāvētai jaunai un neatkarīgai arodbiedrībai, kurai priekšā ir izaicinājumi un pārbaudījumi.

Pievienojies darba tiesību ekspertu pārstāvētai arodbiedrībai

 Atbildes sagatavos darba tiesību eksperti – juristi.