ALIA arodbiedrība ir patstāvīga un neatkarīga sabiedriska organizācija, kura uz brīvprātības principiem apvieno Latvijas pilsētu un novadu (pagastu) uzņēmumos strādājošus darbiniekus, studentus un nestrādājošus pensionārus, bezdarbniekus, kā arī brīvprātīga darba veicējus.

Pateicoties biedru palīdzībai un atsaucībai 2013.gada 17.jūnijā Uzņēmumu reģistra notārs pieņēma lēmumu parAPVIENOTĀ LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU ARODBIEDRĪBAS reģistrēšanu Uzņēmumu reģistra Arodbiedrības reģistrā ar reģistrācijas numuru 40008211589. (sk. https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/apvienota-latvijas-iedzivotaju-arodbiedriba).

ALIA arodbiedrība ir pilntiesīga un neatkarīga sabiedriska organizācija, kas pauž, pārstāv un aizstāv savu biedru darba un citas sociālās un ekonomiskās tiesības un intereses atbilstoši likuma un statūtu nosacījumiem.

Par iespējamiem Jūsu tiesību pārkāpumiem vai par citiem jautājumiem Jūs varat rakstīt uz ALIA arodbiedrības e-pastu: info@alia.lv, vai arī sazināties ar ALIA arodbiedrības speciālistiem, izmantojot www.alia.lv Interneta mājas lapā ietvērto kontaktinformāciju.