ALIA arodbiedrības REVĪZIJAS KOMISIJA


 ALIA arodbiedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija. ALIA arodbiedrības revīzijas komisija sastāv no 3 (trīs) biedriem, kuri nevar būt ALIA arodbiedrības valdes locekļi un darbinieki. Revīzijas (revidenta) komisijas kompetencē ir veikt ALIA arodbiedrības dokumentācijas, mantas un finanšu līdzekļu revīziju, kā arī veikt citus biedru kopsapulces uzticētos uzdevumus. Revīzijas komisija darbojas saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu un revīziju veic ne retāk kā reizi gadā. Valde apstiprina ALIA arodbiedrības gada pārskatu tikai pēc Revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas.

ALEKSANDRS DOLGIJS

Siltuma enerģētikas, ūdens un ventilācijas speciālists
UNA IVANOVSKA

Pedagogs, apdrošināšanas, loģistikas un eksporta/importa speciālists
RENĀRS BOITMANIS

Automehāniķis (auto elektriķis) un darba aizsardzības speciālists